Bolti szabályok

TARTALOM:

 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
 2. E-SZOLGÁLTATÁSOK AZ E-BOLTBAN
 3. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
 4. A TERMÉK Fizetési módjai és határideje
 5. A TERMÉK KÖLTSÉGE, SZÁLLÍTÁSI MÓDJAI ÉS IDŐJE ÉS BESZERZÉSE
 6. TERMÉK PANASZ
 7. Bíróságon kívüli panasz és újrafeldolgozás, valamint ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés
 8. AZ ELADÁS MEGÁLLAPODÁSÁNAK VISSZAVONÁSI JOGA
 9. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 10. ZÁRÓ FELTÉTELEK
 11. MELLÉKLET PÉLDÁJA
A www.kaktus24.eu online áruház törődik a fogyasztói jogokkal. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztói jogokról szóló törvényben biztosított jogokról. A fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezésénél kevésbé kedvező szerződési feltételek érvénytelenek, helyette a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezért e szabályzat rendelkezéseinek nem célja a fogyasztóknak a törvény kötelező rendelkezései alapján fennálló jogainak kizárása vagy korlátozása, és az esetleges kétségeket a fogyasztó javára kell fordítani. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései esetlegesen nem felelnek meg a fenti rendelkezéseknek, ezek a rendelkezések elsőbbséget élveznek és alkalmazandók.
 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
  1. A www.kaktus24.eu címen elérhető internetes áruházat az OPENSPACEJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA üzemelteti, székhelye Varsóban (cím: Dygata 8/95, 01-748 Varsó és kézbesítési cím: ul. Pałacowa 25 , Boxzone 3, 05-816 Michałowice, Lengyelország); a nemzeti bírósági nyilvántartás vállalkozóinak nyilvántartásába KRS 0000674535 szám alatt került be; az a cégbíróság, ahol a cég dokumentációját tárolják: Varsó fővárosi kerületi bírósága, a nemzeti bírósági nyilvántartás XII. kereskedelmi osztálya; NIP: 5223089910; REGON: 367093253, e-mail cím: shop@kaktus24.eu és elérhetőségi telefonszám: +44 208 089 2972.

  2. Jelen Általános Szerződési Feltételek mind az online boltot használó fogyasztóknak, mind a vállalkozóknak szólnak, kivéve, ha az Általános Szerződési Feltételek adott rendelkezése másként rendelkezik, és kizárólag a fogyasztóknak vagy vállalkozóknak szól.
  3. Az Online Shopban a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban feldolgozott személyes adatok rendszergazdája az Eladó. A személyes adatok feldolgozása az Internet Shop weboldalán közzétett adatvédelmi irányelvekben megjelölt célokból, terjedelemben, alapon és alapelvek alapján történik. Az adatvédelmi irányelvek mindenekelőtt a személyes adatok adminisztrátor általi, az internetes boltban történő feldolgozására vonatkozó elveket tartalmazzák, ideértve a személyes adatok feldolgozásának alapját, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait, valamint a sütik használatára vonatkozó információkat. elemző eszközök az Internet Shopban. Az Internet Shop használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, az Ügyfél vagy az Online Shop használatával az Ügyfél személyes adatszolgáltatása önkéntes, az adatvédelmi irányelvekben meghatározott kivételektől eltekintve (megállapodás megkötése és az eladó törvényi kötelezettségei).

  4. Definicje:
   1. MUNKANAP - egy nap hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével.
   2. REGISZTRÁCIÓS FORMA - az online áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi fiók létrehozását.
   3. RENDELÉSI FORMA - Elektronikus szolgáltatás, az Internetes áruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a megrendelés leadását, különösen a Termékek hozzáadásával egy elektronikus kosárba, és meghatározva az Értékesítési Szerződés feltételeit, beleértve a szállítás és a fizetés módját is. .
   4. ÜGYFÉL, VAGY ÜGYFÉL - (1) jogi ügyletek megkötésére teljes képességű személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályokban előírt esetekben természetes személy is, aki korlátozottan képes jogi ügyletek megkötésére; 2. jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező intézményi egység, amelynek törvényképességet biztosít a cselekvőképesség; - aki adásvételi szerződést kötött vagy szándékozik megkötni az eladóval.
   5. Polgári kódex - 1964. április 23-i polgári törvénykönyv (Journal of Laws 1964, 16. szám, 93. tétel, módosítva).
   6. SZÁMLA - Az Ügyfél által biztosított egyedi névvel (bejelentkezési névvel) és jelszóval ellátott elektronikus szolgáltatás a Szolgáltató informatikai rendszerében található erőforrásgyűjtemény, amelyben az Ügyfél által szolgáltatott adatok és információk az általa leadott megrendelésekről az Internet Shop összegyűlik ..
   7. HÍRLEVÉL - Elektronikus szolgáltatás és (vagy) a Szolgáltató által e-mailben nyújtott elektronikus terjesztési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az azt használó összes felhasználó automatikusan megkapja a Szolgáltatótól a hírlevél későbbi kiadásainak ciklikus tartalmát, amely információkat tartalmaz a termékekről, újdonságokról és akciókról az Internet Shopban.
   8. TERMÉK - olyan cikk vagy szolgáltatás, amely az Online Shopban érhető el, és amelyre az Ügyfél és az eladó közötti értékesítési megállapodás vonatkozik.
   9. FELTÉTELEK - az Online Shop ezen Általános Szerződési Feltételei.
   10. INTERNETES BOLT VAGY E-SHOP - A szolgáltató online boltja elérhető a következő címen: www.kaktus24.eu
   11. ELADÓ vagy SZOLGÁLTATÓ - OPENSPACEJK LP, székhelye Varsóban (székhelye: Dygata str. 8/95, 01-748 Varsó és szállítási címe: Palacowa str. 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország); bejegyezték az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozóinak Nyilvántartásába KRS 0000674535 szám alatt; bejegyző bíróság, ahol a cég dokumentációját tárolják: Varsó fővárosi kerületi bírósága, a nemzeti bírósági nyilvántartás XII. kereskedelmi osztálya; NIP: 5223089910; REGON: 367093253, e-mail cím: shop@kaktus24.eu.
   12. ÉRTÉKESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS - a Termék értékesítésére vonatkozó megállapodás, amelyet az Ügyfél és az Eladó köt az Online Shopon keresztül.
   13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS - olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató elektronikus úton nyújt az Ügyfélnek az Internet Shopon keresztül.
   14. TERMÉK / SZOLGÁLTATÁS VÉTELE - (1) természetes személy, aki teljes mértékben képes jogi aktusok végrehajtására, és az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben olyan természetes személy is, akinek korlátozott cselekvési képessége van törvényben; 2. jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelynek a törvény cselekvőképességet biztosít; - elektronikus szolgáltatás használata vagy szándéka használni.
   15. Törvény a fogyasztói jogokról, 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról (Journal of Laws 2014, 827. tétel, módosítva)
   16. Megrendelés - a Megrendelés űrlapjának felhasználásával tett, az Ügyfél akaratnyilatkozata, amelynek célja közvetlenül a termék értékesítési szerződésének az eladóval történő megkötése.

 2. E-SZOLGÁLTATÁSOK AZ E-BOLTBAN
  1. A következő elektronikus szolgáltatások állnak rendelkezésre az Internet Shopban: Számla, Megrendelőlap és Hírlevél.
   1. Számla - a Számla használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél összesen két egymást követő lépést teljesített - (1) kitöltötte a regisztrációs űrlapot, (2) rákattint a "Regisztráció" mezőre. A regisztrációs űrlap megköveteli, hogy az Ügyfél adja meg az Ügyfél alábbi adatait: e-mail cím és jelszó.
    1. Az Elektronikus Számlaszolgáltatást határozatlan időre ingyenesen kell nyújtani. Az Ügyfél bármikor és indoklás nélkül törölheti a Számlát (lemondás a Számláról), a Szolgáltatóhoz intézett megfelelő kérés küldésével, különösen e-mailben a shop@kaktus24.eu címre vagy írásban a cím: Palacowa u. 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország.

   2. Megrendelési űrlap - a Megrendelési űrlap használata akkor kezdődik, amikor az Ügyfél az első terméket felveszi az Internetes bolt elektronikus kosarába. A megrendelés leadására azután kerül sor, hogy az Ügyfél két egymást követő lépést elvégzett - (1) a Megrendelési űrlap kitöltésével és (2) a Megrendelési űrlap kitöltése után a "Vásárlás és fizetés" mezőben történő kattintással az Internet Shop weboldalára. - addig lehetőség van a bevitt adatok független módosítására (e célból kérjük, olvassa el az Internet Shop weboldalán elérhető megjelenített üzeneteket és információkat). A Megrendelőlapon az Ügyfélnek meg kell adnia az Ügyfélre vonatkozó következő adatokat: név és vezetéknév / cégnév, cím (utca, ház / lakás száma, irányítószám, város, ország), e-mail cím, elérhetőség telefonszám és az adásvételi szerződéssel kapcsolatos adatok: Termék (ek), a Termék (ek) mennyisége, a Termék (ek) szállítási helye és módja, fizetési mód. Azoknál az ügyfeleknél, akik nem fogyasztók, meg kell adni a cég nevét és a NIP számát is.
    1. Az elektronikus megrendelőlap-szolgáltatás ingyenes, egyszeri szolgáltatás, és megszűnik, amikor a megrendelést az elektronikus megrendelőlapon keresztül leadják, vagy amikor az ügyfél az elektronikus megrendelőlapon keresztül megszünteti a megrendelés leadását.

   3. Hírlevél - a hírlevelet azután használják, hogy megadta az e-mail címet az Internet Shop weboldalán látható "Hírlevél" fülön, ahová a Hírlevél későbbi kiadásait el kell küldeni, és miután a "Küldés" gombra kattintott. "gombra.
    1. Az elektronikus hírlevél szolgáltatást határozatlan ideig ingyenesen kell nyújtani. A címzett bármikor és indoklás nélkül leiratkozhat a Hírlevélről (lemondás a Hírlevélről) azáltal, hogy megfelelő kérést küld a Szolgáltatónak, különösen e-mailben a következő címre: shop@kaktus24.eu vagy írásban a címre: Palacowa str. 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország.

  2. A Szolgáltató által használt IKT-rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki követelmények: (1) számítógép, laptop vagy más, internet-hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz; (2) hozzáférés az e-mailhez; (3) böngésző: Mozilla Firefox 17.0 vagy újabb vagy Internet Explorer 10.0 vagy újabb, Opera 12.0 vagy újabb, Google Chrome 23.0 vagy újabb, Safari 5.0 vagy újabb, Microsoft Edge 25.10586.0.0 vagy újabb verziók; (4) ajánlott minimális képernyőfelbontás: 1024x768; (5) engedélyezze a böngészőben a sütik tárolását, és támogassa a Javascriptet.

  3. Az Ügyfél köteles az online boltot a törvényeknek és a helyes modernek megfelelő módon használni, figyelembe véve a Szolgáltató és harmadik felek személyes jogainak, szerzői jogainak és szellemi tulajdonának tiszteletben tartását. Az Ügyfél köteles az adatokat a tényeknek megfelelően bevinni. Az Ügyfélnek tilos illegális tartalmat szolgáltatnia.

  4. Panaszeljárás az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban:
   1. A Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok és az Internet Shop működésével kapcsolatos egyéb panaszok (kivéve a Termékpanaszolási eljárást, amelyet a Feltételek 6. pontja jelzett). küldje be például:
    1. írásban a következő címre: ul. Palacowa 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország;
    2. elektronikus formában e-mailben: shop@kaktus24.eu;
   2. Javasoljuk, hogy az Ügyfél írja le a panasz leírását a panasz leírásában: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a szabálytalanság jellegére és időpontjára; (2) az Ügyfél kérése; és (3) a panaszos elérhetőségei - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Szolgáltató általi kezelését. Az előző mondatban meghatározott követelményeknek csak ajánlás formájában kell lenniük, és nem befolyásolhatják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

   3. A Szolgáltató a panaszra azonnal, legkésőbb a benyújtásának napjától számított 14 naptári napon belül válaszol.

 3. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
  1. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél korábban megrendelést adott le a megrendelés nyomtatványának felhasználásával az Internetes üzletben a pontnak megfelelően. A Szabályzat 2.1.2.

  2. Az Internet Shop weboldalán látható Termék ára lengyel zlotyban van megadva, és tartalmazza az adókat. A megrendelés tárgyát képező termék teljes ára, az adókkal együtt, valamint a szállítás költségei (beleértve a szállítási, szállítási és postai szolgáltatásokat) és egyéb költségek, és ha ezen díjak összege nem határozható meg - a fizessen nekik, az Ügyfél a Megrendelés benyújtása során tájékoztatást kap az Internetes áruház weboldalain, ideértve azt az időpontot is, amikor az Ügyfél kifejezi hajlandóságát az adásvételi szerződés iránti kötelezettségre.
  3. Adásvételi szerződés megkötésének folyamata az Internetes üzletben a Megrendelőlap használatával.
   1. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél korábban megrendelést adott le az online boltban a pontnak megfelelően. A Szabályzat 2.1.2.
   2. A Megrendelés leadása után az Eladó azonnal megerősíti annak átvételét, és egyidejűleg elfogadja a Megrendelést feldolgozásra. A Megrendelés átvételének és végrehajtásának elfogadásáról az Eladó megfelelő e-mail üzenetet küld az Ügyfélnek a Megrendelés benyújtása során megadott e-mail címre, amely tartalmazza legalább az Eladó nyilatkozatát a a Megrendelés kézhezvétele és annak végrehajtásra történő elfogadása, valamint az Adásvételi szerződés megkötésének megerősítése. A fenti e-mail vevő általi kézhezvétele után adásvételi szerződést kell kötni az ügyfél és az eladó között.

  4. A megkötött adásvételi szerződés konszolidálása, biztosítása és az Ügyfél számára történő hozzáférhetővé tétele azáltal történik, hogy (1) a jelen Általános Szerződési Feltételeket elérhetővé teszi az Online Shop weboldalán, és (2) e-mailt küld az Ügyfélnek. az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett üzenet. 3.3.2. a jelen Általános Szerződési Feltételek Az adásvételi szerződés tartalmát ezenkívül rögzítik és rögzítik az eladó internetes boltjának számítógépes rendszerében.

  5. A weboldalon található információk, beleértve az áruk leírásában szereplő információkat, nem jelentenek garanciát, különösen a Polgári Törvénykönyv 556. cikke értelmében. Az áruk részletes leírására csak az OPENSPACEJK LP meghatalmazott képviselőjével való kapcsolattartás során kerül sor.

 4. A TERMÉK Fizetési módjai és határideje
  1. Az Eladó a következő fizetési módokat biztosítja az Ügyfél számára az adásvételi szerződés alapján:
   1. Fizetés készpénzben vagy hitelkártyával, utánvéttel kézbesítéskor.
   2. Készpénzben vagy hitelkártyával történő fizetés személyes átvételkor.
   3. Átutalással történő fizetés az Eladó bankszámlájára.
   4. Elektronikus fizetés és hitelkártyás fizetés a PayU.pl, PayPal.com webhelyen keresztül - az esetleges jelenlegi fizetési módokat az Internet Shop webhelyén, a fizetési módokra vonatkozó információs könyvjelzőben és a http: //www.payu oldalon határozzuk meg. .pl, https://www.paypal.com/pl.
    1. Az elektronikus fizetési és fizetési kártyás tranzakciók elszámolása az Ügyfél választása szerint történik a PayU.pl vagy a PayPal.com oldalon keresztül. Az elektronikus fizetési és fizetési kártyák kezelését az Ügyfél végzi:
     1. PayU.pl - a PayU SA társaság, amelynek székhelye Poznańban található (cím: Grunwaldzka 182, 60-166 Poznan), bejegyezte az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozóinak Nyilvántartásába 0000274399 szám alatt, a kerületi bíróság által vezetett nyilvántartási fájlok Poznan - Nowe Miasto és Wilda Poznanban, 4 000 000 PLN alaptőke teljes mértékben befizetve, NIP: 779-23-08-495.
     2. PayPal.com - PayPal (Európa) S.a r.l. S.C.A., 5. emelet, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg ..
     3. PayLane sp. z o.o. székhelye Gdanskban, a Norwida utca 4. szám alatt, irányítószám: 80-280, KRS: 0000227278.
   5. Részletfizetés - a kifizetés teljes egészében vagy részben a következő jogalanyok valamelyike ​​által nyújtott kölcsönből történik:
    1. MBANK SA (mBank SA, székhelye Varsóban, Senatorska utca 18, 00-950 Varsó, alaptőke 168 840 628,00 zł (teljes mértékben befizetve), bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozóinak Nyilvántartásába A varsói fővárosi kerületi bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztálya KRS szám alatt: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524).
    2. ALIOR BANK SA (az ALIOR BANK SA társaság, székhelye Varsóban, Łopuszańska str., 38D, 02-232 Varsó, alaptőke 725 216 080,00 zł (teljes mértékben befizetve), bejegyezve a a Varsói Kerületi Bíróság által vezetett Országos Bírósági nyilvántartás vállalkozói, az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII. Kereskedelmi Osztálya KRS szám alatt: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142).
    3. Kreditech Monedo (a "KREDITECH POLSKA LLC" társaság, székhelye Varsóban, Prosta u. 32, 00-838 Varsó, 200 000,00 PLN alaptőke (teljes egészében kifizetve), bejegyezve a Nemzeti Vállalkozók vállalkozóinak nyilvántartásába. A Varsói Kerületi Bíróság által vezetett bírósági nyilvántartás, a varsói Nemzeti Bírósági Nyilvántartás 12. Kereskedelmi Osztálya, az Országos Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztálya KRS számmal: 0000429058, NIP: 5252534005, REGON: 146209184).

  2. Fizetési határidő:
   1. Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy hitelkártyás fizetés mellett dönt, az Ügyfél köteles a fizetést az Adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 naptári napon belül teljesíteni.

   2. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy készpénzzel vagy hitelkártyával fizet az utánvéttel történő kézbesítés után, vagy készpénzzel vagy hitelkártyával a kézbesítéskor, személyes kézbesítéskor, az Ügyfél köteles átutaláskor fizetni. >

 5. A TERMÉK KÖLTSÉGE, SZÁLLÍTÁSI MÓDSZEREI ÉS IDŐPONTJA
  1. A termék szállítása az Ügyfél számára fizetendő, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. A Termék szállítási költségeit (beleértve a szállítást, a kézbesítést és a postai szolgáltatásokat) az Ügyfél az Online Shop oldalain jelzi a szállítási költségekre vonatkozó információs fülön és a Megrendelés leadása során, ideértve azt az időpontot is, amikor Az ügyfél kifejezi hajlandóságát az adásvételi szerződés iránti elkötelezettségre.

  2. A Termék személyes vétele az Ügyfél részéről ingyenes.

  3. Az eladó az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a termék kézbesítésének vagy átvételének következő módjait:
   1. Postai kézbesítés, COD postai kézbesítés.
   2. Futár kézbesítés, COD futár kézbesítés
   3. Személyes átvétel elérhető: Pałacowa utca 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország - munkanapokon, 09:00 és 17:00 között, valamint szombaton, az ünnepnapok kivételével, 10:00 és 14:00 között .

  4. A Termék vevőnek történő leadásának határideje legfeljebb 5 munkanap, kivéve, ha az adott Termék leírásában vagy a Megrendelés leadása során rövidebb határidő szerepel. Különböző szállítási dátumú Termékek esetén a szállítási dátum a leghosszabb megadott dátum, amely nem haladhatja meg az 5 munkanapot. A termék vevőnek történő eljuttatásának kezdetét a következő módon kell számolni:
   1. Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával történő fizetési módot választja - az Eladó bankszámlájának vagy elszámolási számlájának jóváírásától számítva.
   2. Ha az Ügyfél a fizetés módját választja készpénzben vagy utánvéttel hitelkártyával - az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdve.
   3. Ha az Ügyfél a részletfizetési rendszerben választja a fizetési módot - attól a naptól kezdve, amikor a hitelező értesíti az Eladót az Ügyféllel kötött kölcsönszerződésről, de legkésőbb az Eladó bankszámlájának jóváírásától számítva az Ügyfélnek nyújtott hitelből származó pénzeszközökkel.

  5. A terméknek az Ügyfél általi elfogadásra való felkészültségének dátuma - ha az Ügyfél személyes termék elfogadását választja, akkor a terméknek 2 munkanapon belül készen kell állnia az Ügyfél általi elfogadásra, kivéve, ha az adott termék leírásában rövidebb dátum szerepel. Termék vagy megrendelés leadása során. Különböző dátumokkal rendelkező termékek esetében az elfogadásra való felkészültség dátuma a megadott leghosszabb dátum, amely azonban nem haladhatja meg a 2 munkanapot. Az Ügyfelet ezenkívül tájékoztatják a Termék Elkészültségéről az Eladó általi elfogadásra. A Terméknek az Ügyfél általi elfogadásra való készségének kezdetét a következő módon kell számolni:
   1. Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával történő fizetési módot választja - az Eladó bankszámlájának vagy elszámolási számlájának jóváírásától számítva.

   2. Abban az esetben, ha az Ügyfél személyes átvételkor - készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés módját választja - az adásvételi szerződés megkötésétől számítva.

   3. Ha az Ügyfél a részletfizetési rendszerben választja a fizetési módot - attól a naptól kezdve, amikor a hitelező értesíti az Eladót az Ügyféllel kötött kölcsönszerződésről, de legkésőbb az Eladó bankszámlájának jóváírásától számítva az Ügyfélnek nyújtott hitelből származó pénzeszközökkel.

 6. TERMÉK PANASZ
  1. Az eladó Ügyféllel szembeni felelősségének alapját és terjedelmét, ha az eladott Termék fizikai vagy jogi hibával (garanciával) rendelkezik, az általánosan alkalmazandó törvények határozzák meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (beleértve a Polgári Törvénykönyv 556–576. cikkét) .

  2. Az Eladó köteles a terméket hibátlanul átadni az Ügyfélnek. Az Eladónak a termék hibájáért való felelősségével és az Ügyfél jogaival kapcsolatos részletes információkat az Online Shop weboldalának panaszokkal kapcsolatos információs szakasza tartalmazza.

  3. A panaszt az Ügyfél teheti például:
   1. írásban a következő címre: Palacowa utca 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország;
   2. elektronikus formában e-mailben a következő címre: shop@kaktus24.eu;

  4. Javasoljuk, hogy az Ügyfél a panasz leírásában adja meg a panasz leírását: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a hiba előfordulásának típusára és időpontjára; (2) követelheti a terméknek az adásvételi szerződésnek való megfelelését, vagy nyilatkozatot az árcsökkentésről vagy az adásvételi szerződésből való elállásról; és (3) a panaszos elérhetőségei - ez megkönnyíti és felgyorsítja az Eladó panaszának elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelményeknek csak ajánlás formájában kell lenniük, és nem befolyásolhatják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

  5. Az Eladó haladéktalanul, legkésőbb a benyújtásának napjától számított 14 naptári napon belül válaszol az Ügyfél panaszára. Ha az Ügyfél, aki fogyasztó, a termékek cseréjét vagy a hibák elhárítását követelte, vagy nyilatkozatot tett az árcsökkentésről, megjelölve az árcsökkentés összegét, és az Eladó nem válaszolt erre a kérésre 14 naptári napon belül , úgy kell tekinteni, hogy a kérelmet indokoltnak tekintették.

  6. A garanciális jogokat gyakorló ügyfél köteles a hibás Terméket a Palacowa utca 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország címre szállítani. Fogyasztó vevő esetén a Termék szállítási költségét az Eladó, nem fogyasztó vevő esetében a szállítási költség az Ügyfelet terheli. Ha a Termék típusa vagy telepítési módja miatt a Termék szállítása az Ügyfél részéről rendkívül nehézkes lenne, akkor az Ügyfél köteles a Terméket az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol a Termék található. / li>

 7. Bíróságon kívüli panasz és újrafeldolgozás, valamint ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés
  1. Részletes információk a fogyasztónak minősülő Ügyfél peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások alkalmazásának lehetőségéről, valamint az ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhetők el. : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökének van kapcsolattartó pontja is (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl vagy írásbeli cím: varsói felkelők tere 1, 00- 030 Varsó.), Amelynek feladata segítséget nyújtani a fogyasztóknak a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésével kapcsolatos ügyekben.

  3. A fogyasztónak a peren kívüli jogorvoslatra és jogorvoslati lehetőségekre a következő példái vannak: (1) a vitarendezés iránti kérelem az állandó békés fogyasztói bírósághoz (további információkért látogasson el a következő webhelyre: http: //www.spsk.wiih .org.pl /); (2) peren kívüli vitarendezés iránti kérelem a Kereskedelmi Felügyelet tartományi felügyelőjéhez (további információkért keresse fel az Eladó üzleti tevékenységének helye szerint illetékes ellenőr honlapját); és (3) olyan körzeti (önkormányzati) fogyasztói ombudsman vagy társadalmi szervezet segítsége, amelynek törvényi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (beleértve a Fogyasztók Szövetségét, a Lengyel Fogyasztói Szövetséget). Tanácsot nyújt többek között e-mailben a porady@dlakonsumentow.pl címen és a 801 440 220 fogyasztói segélyvonal felhívásával (a segélyvonal munkanapokon 8: 00-18: 00 óra között tart nyitva, a hívás díja a üzemeltetői tarifa).

  4. A fogyasztók és kereskedők közötti uniós szintű vitarendezési online platform (ODR platform) a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr Az ODR platform egy interaktív és többnyelvű webhely, egyablakos hozzáféréssel. üzlet az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés alapján felmerülő szerződéses kötelezettségek vitájának peren kívüli rendezésére törekvő fogyasztók és kereskedők számára (további információkért keresse fel a platform honlapját vagy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapját) : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 8. A VISSZAVONÁS JOGA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSBŐL
  1. Az a fogyasztó, aki távoli megállapodást kötött, 14 naptári napon belül indoklás nélkül és költség nélkül elállhat ettől, kivéve az a), b) és c) pontban meghatározott költségeket. A Szabályzat 8.8. A határidő betartása érdekében elegendő nyilatkozatot küldeni annak lejárta előtt. Nyilatkozatot lehet tenni a szerződéstől való elállásról például:
   1. írásban a címre: ul. Palacowa 25, Boxzone 3, 05-816 Michalowice, Lengyelország;
   2. elektronikus formában e-mailben: shop@kaktus24.eu;

  2. Az elállási formára vonatkozó példa a fogyasztói jogokról szóló törvény 2. számú mellékletében található, és ezenkívül a pontban is elérhető. 11. számú szabályzata és az Online Shop weboldalán a szerződéstől való elállásra vonatkozó fülön. A Fogyasztó használhatja a sablon űrlapot, de ez nem kötelező.

  3. Megkezdődik a szerződéstől való elállás időszaka
   1. olyan szerződés esetén, amelynek teljesítése során az Eladó szállítja a Terméket, köteles átadni tulajdonjogát (pl. Értékesítési Szerződés) - attól, hogy a terméket a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik fél birtokába veszi, és olyan szerződés esetében, amely (1) sok olyan terméket tartalmaz, amelyeket külön, részletekben vagy részekben szállítanak - az utolsó termék, részlet vagy rész birtokába kerülésétől kezdve, vagy (2) a termékek rendszeres, meghatározott időtartamra történő szállítását jelenti idő - az első Termékek birtokba vételétől;
   2. egyéb megállapodások esetén - a megállapodás megkötésének napjától.

  4. A távollevő szerződésből való elállás esetén a szerződést nem kötöttnek kell tekinteni.

  5. Az eladó köteles a fogyasztónak a szerződéstől való elállásáról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztónak az általa teljesített összes kifizetést, beleértve a Termék szállítási költségeit is (kivéve: a fogyasztó által választott kézbesítési módból eredő további költségek, amelyek nem az online boltban elérhető legolcsóbb szokásos kézbesítési módok). A kereskedő a fizetést a fogyasztó által használt ugyanazon fizetési móddal téríti meg, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy másik visszatérítési módszerbe, amely nem jelent költségeket a fogyasztó számára. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy maga a Terméket a fogyasztótól veszi át, akkor visszatarthatja a fogyasztótól kapott kifizetések visszatérítését mindaddig, amíg vissza nem kapja a Terméket, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy visszaküldte a Terméket, attól függően, hogy melyik a korábban.

  6. A Fogyasztó köteles a Terméket haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az Eladónak, vagy átadni az Eladónak vagy az általa felhatalmazott személynek. Eladó kapja meg, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy maga gyűjti be a Terméket. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárta előtt visszaküldeni. A Fogyasztó visszaküldheti a Terméket a következő címre: Pałacowa 25, Boxzone 3, 05-816 Michałowice, Lengyelország.

  7. A Fogyasztó felelős a Termék értékének a használatából eredő bármilyen csökkenésért, amely meghaladja a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket.

  8. A fogyasztónak a szerződés alóli felmondásával járó lehetséges költségek, amelyeket a fogyasztó köteles viselni:

  9. Art. 38 pt. A visszaküldési jog nem vonatkozik azokra a megrendelésekre, amelyeket a fogyasztó nyilvánvalóan a kereskedő segítségével személyre szabott, mivel a fogyasztói igényeknek megfelelő termék létrehozása megnehezítheti a további továbbértékesítését, ha eláll a szerződéstől .
   1. Ha a fogyasztó a Termék kézbesítési módját választotta, nem az online boltban elérhető legolcsóbb szokásos kézbesítési módot, akkor az Eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztónak a felmerült további költségeket.
   2. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit a fogyasztó viseli.

   3. Olyan termék esetében, amely olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a fogyasztó kifejezett kérésére az elállási határidő lejárta előtt megkezdődik, meg kell követelni azt a fogyasztót, aki az elállási jogát ezt követően kérte. fizetni a nyújtott szolgáltatásokért az elállásig. A fizetés összegét a teljesítés mértékének arányában kell kiszámítani, figyelembe véve a szerződésben megállapított árat vagy díjazást. Ha az ár vagy a javadalmazás túlzott, akkor azt az elvégzett teljesítmény piaci értéke alapján kell kiszámítani.

  10. A távollevői szerződéstől való elállási jog nem adható meg a fogyasztónak az olyan szerződések tekintetében, amelyek:
   1. (1) szolgáltatásnyújtáshoz, ha az eladó teljes körűen teljesítette a szolgáltatást egy olyan fogyasztó kifejezett beleegyezésével, akiről a teljesítés megkezdése előtt tájékoztatták, hogy miután az eladó teljesítette a szolgáltatást, elveszíti az elállási jogát a szerződés; (2) ha az ár vagy a javadalmazás a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, amelyek felett az Eladónak nincs ellenőrzése, és amelyek az elállási időszak lejárta előtt bekövetkezhetnek; (3) amelynek célja egy előkészítetlen termék, amelyet a fogyasztó előírásainak megfelelően vagy egyéni igényeinek kielégítésére gyártottak; (4) amelynek célja olyan termék, amely gyorsan romolhat vagy rövid eltarthatósági idővel rendelkezik; (5) amelyben az előadás tárgya egy lezárt csomagolásban szállított termék, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból a csomagolás felbontása után nem lehet visszaküldeni, ha a csomagolást a kiszállítás után kinyitják; (6) amelyekben az előadás tárgya olyan termékek, amelyeket a szállítás után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul kombinálnak más elemekkel; (7) amennyiben az előadás tárgya alkoholos ital, amelynek áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, amelynek leszállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól függ amelyet az Eladónak nincs ellenőrzése; (8) amelyben a fogyasztó kifejezetten arra kérte az Eladót, hogy jöjjön hozzá sürgős javításra vagy karbantartásra; ha az eladó a fogyasztó által kérteken kívül szolgáltatásokat nyújt, vagy a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészektől eltérő termékeket szállít, az elállási jog a fogyasztóra vonatkozik további szolgáltatásokra vagy termékekre; (9) amely lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvételekkel vagy számítógépes programokkal foglalkozik, ha a csomagolást a kiszállítás után kinyitják; (10) folyóiratok, folyóiratok vagy folyóiratok szállítására, az előfizetési szerződés kivételével; (11) nyilvános árverés útján zárult le; (12) szállás biztosítása, nem lakossági célokra, áruszállítás, autókölcsönzési szolgáltatások, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális tevékenységek, amennyiben a szerződés a szolgáltatás nyújtásának napját vagy időszakát határozza meg; (13) tárgyi adathordozón nem rögzített digitális tartalom szállítására, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött az elállási határidő lejárta előtt, és miután az eladó arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy elvesztette elállási jogát a szerződésből.

 9. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Az Általános Szerződési Feltételek és az azokban foglalt rendelkezések ezen pontja csak azokra az ügyfelekre és szolgáltatókra vonatkozik, akik nem fogyasztók.

  2. Az eladónak jogában áll elállni az olyan vevővel kötött adásvételi szerződéstől, amely nem fogyasztó, annak megkötésétől számított 14 naptári napon belül. Ebben az esetben az adásvételi szerződéstől való elállás indokolás nélkül történhet, és nem eredményez semmilyen követelést az Ügyfél részéről, aki nem fogyasztó az eladóval szemben.

  3. Azoknál az ügyfeleknél, akik nem fogyasztók, az Eladónak joga van korlátozni a rendelkezésre álló fizetési módokat, beleértve az előleg teljes vagy részleges teljesítésének követelményét, függetlenül az Ügyfél által választott fizetési módtól és ténytől. az adásvételi szerződés megkötéséről.

  4. A terméknek az eladó általi, a szállító részére történő kiadása után a termékhez kapcsolódó előnyök és terhek, valamint a termék véletlen elvesztésének vagy károsodásának veszélye áthárul a vásárlóra, aki nem fogyasztó. Ilyen esetben az Eladó nem vállal felelősséget a Termék elvesztéséért, elvesztéséért vagy megrongálódásáért, amely a szállításba történő befogadásától az Ügyfélig történő kiadásáig és a szállítás késedelméért következett be.

  5. Ha a Terméket fuvarozón keresztül küldik az Ügyfélnek, akkor az a Vevő, aki nem fogyasztó, köteles időben és az ilyen szállítmányokhoz elfogadott módon megvizsgálni a szállítmányt. Ha úgy találja, hogy szállítás közben a termék elveszett vagy megsérült, köteles elvégezni a fuvarozó felelősségének megállapításához szükséges összes műveletet.

  6. A Polgári Törvénykönyv 558. cikkének (1) bekezdése értelmében kizárják az eladó felelősségét a Termékre vonatkozó garancia alapján az olyan vásárlóval szemben, aki nem fogyasztó.
  7. Nem fogyasztók esetében a Szolgáltató azonnali hatállyal és indokolás nélkül felmondhatja az Elektronikus Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást az Ügyfél releváns nyilatkozatának megküldésével.

  8. A Szolgáltató / Eladó felelőssége az Ügyfél / nem fogyasztói ügyfél iránt - annak jogalapjától függetlenül - mind egyetlen követelésként, mind pedig az összes követelés vonatkozásában a fizetett ár és a szállítás összegére korlátozódik. az adásvételi szerződés szerinti költségek, de legfeljebb ezer zloty. A Szolgáltató / Eladó az Ügyfél / nem fogyasztó Ügyféllel szemben csak a szerződés megkötésekor előre látható tipikus károkért felel, és nem felel az elmaradt nyereségért az Ügyfél / nem fogyasztó Ügyfél felé.
  9. Az Eladó / Szolgáltató és az Ügyfél / Szolgáltató között, amely nem fogyasztó, felmerülő vitákat az Eladó / Szolgáltató székhelye felett illetékes bírósághoz kell benyújtani.

 10. ZÁRÓ FELTÉTELEK
  1. Az Internet Shopon keresztül kötött megállapodásokat angol (és / vagy lengyel) nyelven kötik meg.

  2. Zmiana Regulaminu:
   1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket fontos okokból módosítsa, azaz: törvényi változások, fizetési és kézbesítési módok megváltoztatása - amennyiben ezek a változások befolyásolják a jelen Feltételek rendelkezéseinek végrehajtását és feltételek.
   2. A jelen Szabályzat alapján folyamatos megállapodás megkötése esetén (pl. Elektronikus szolgáltatás - Számla biztosítása) a módosított Szabályzat kötelező érvényű az Ügyfél számára, ha a Megállapodás 384. és 384. cikkében [1] meghatározott követelmények teljesülnek. a Polgári Törvénykönyv betartása megtörtént, vagyis az Ügyfelet a módosításokról megfelelően értesítették, és a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül nem mondott fel szerződést. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása új díjak bevezetését vagy a jelenlegi díjak növekedését vonja maga után, a Fogyasztói Ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől.
   3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem folyamatos megállapodásokon (pl. Értékesítési szerződésen) kívül eső megállapodásokat kötnek, az Általános Szerződési Feltételek módosítása semmilyen módon nem érinti az Ügyfelek / Vásárlók által a hatálybalépés előtt fogyasztóként megszerzett jogokat. a Feltételek és különösen a Feltételek módosításának dátuma nem érinti a már leadott vagy benyújtott megrendeléseket és a megkötött, teljesített vagy teljesített adásvételi szerződéseket.

  3. A jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a lengyel törvény általánosan alkalmazandó rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen: Polgári Törvénykönyv; az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény. (Journal of Laws, 2002, 144. szám, 1204. tétel, módosítva); 2014. december 24-ig fogyasztói ügyfelekkel kötött adásvételi szerződések esetében - a 2000. március 2-i, a veszélyes termékek által okozott egyes fogyasztói jogok védelméről és felelősségéről szóló törvény rendelkezései. (Journal of Laws, 2000., 22. szám, tétel Módosított törvény és a fogyasztói értékesítés különleges feltételeiről és a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2002. július 27-i törvény (Journal of Laws, 2002., 141. szám, 1176, módosított szöveg); a 2014. december 25-től fogyasztóként kötött ügyfelekkel kötött adásvételi megállapodások esetében - a 2014. május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései (2014. évi Law of Law, 827. tétel, módosítva); és az általánosan alkalmazandó jog egyéb alkalmazandó rendelkezései.

 11. MELLÉKLET PÉLDÁJA
 12. Letöltés mostVannak elállási űrlapok, amelyeket letölthet

Ez a házirend meghatározza a Felhasználó eszközein tárolt és hozzáférhető szabályokat a Cookie-fájlok segítségével, amelyeket a Felhasználó által kért elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtására használ az OPENSPACEJEK LP, amelynek varsói székhelye van.

 1. Definíciók:
  1. Rendszergazda - Az adminisztrátor az OPENSPACEJK LP-t jelenti, amelynek irodája Varsóban van bejegyezve (cím: Dygata utca 8/95, 01-748 Varsó, bejegyezve a Nemzeti Bíróság nyilvántartásának vállalkozói nyilvántartásába, amelyet a Kerületi Bíróság vezet. Varsó városa, az Országos Bírósági Nyilvántartás 12. Kereskedelmi Osztálya) Varsó, az Országos Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztálya KRS szám alatt 0000674535, NIP: 5223089910, Regon: 367093253, amely elektronikus úton nyújt szolgáltatásokat és tárolja és hozzáfér az információkhoz a A felhasználó eszközei.
  2. Cookie-k - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Saját sütik - az adminisztrátor által elhelyezett cookie-k, amelyek az adminisztrátor által a szolgáltatáson keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
  4. Külső sütik - az adminisztrátor partnerei által a Webhelyen keresztül elhelyezett sütik.
  5. Szolgáltatás - olyan webhely vagy alkalmazás, amely alatt az adminisztrátor a weboldalt működteti, és amely a www.kaktus24.eu domain (ek) alatt működik.
  6. Eszköz - olyan elektronikus eszköz, amelyen keresztül a Felhasználó hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz.
  7. Felhasználó - olyan jogalany, amelynek a Rendeletek és a jogi előírások szerint a szolgáltatások elektronikus úton nyújthatók, vagy akivel megállapodást lehet kötni az elektronikus úton történő szolgáltatások nyújtásáról.
 2. A használt sütik típusai
  1. Az adminisztrátor által használt sütik biztonságosak a felhasználói eszköz számára. Különösen ily módon nem lehet vírusokat vagy más nem kívánt szoftvereket vagy rosszindulatú szoftvereket eljuttatni a felhasználói eszközökhöz. Ezek a fájlok lehetővé teszik a Felhasználó által használt szoftver azonosítását és a Weboldal egyedi beállítását minden felhasználó számára. A sütik általában tartalmazzák annak a domainnek a nevét, ahonnan származnak, az Eszközön való tárolás idejét és a hozzárendelt értéket.
  2. Az adminisztrátor kétféle cookie-t használ:
   1. Munkamenet-sütik: a felhasználói eszközön vannak tárolva, és a böngésző munkamenetének végéig ott maradnak. A tárolt információkat ezután véglegesen törli az eszköz memóriájából. A munkamenet-sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a felhasználói eszközről.
   2. Állandó sütik: a felhasználói eszközön tárolódnak, és törlésükig ott maradnak. A böngésző munkamenetének vége vagy az eszköz letiltása nem törli őket a felhasználói eszközről. Az állandó sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a felhasználói eszközről.
  3. A felhasználónak lehetősége van korlátozni vagy letiltani a cookie-k hozzáférését az Eszközéhez. Ha ezt az opciót használja, akkor a Szolgáltatást is igénybe veheti, azon funkciókon kívül, amelyek természetüknél fogva sütiket igényelnek.
 3. A sütik felhasználásának céljai

  Az adminisztrátor a saját sütiket használja a következő célokra:

  1. Szolgáltatás konfigurálása
   1. a Weboldal tartalmát a Felhasználó preferenciáihoz igazítja, és optimalizálja a Weboldal oldalainak használatát;
   2. a Szolgáltatás-felhasználó eszközének és helyének felismerése, és ennek megfelelően a weboldal egyéni igényekhez igazított megjelenítése;
   3. ne feledje a Felhasználó által kiválasztott beállításokat és személyre szabja a felhasználói felületet, pl. annak a kiválasztott nyelvnek vagy régiónak a körében, amelyből a Felhasználó származik;
   4. emlékezzen a webhely meglátogatott oldalainak előzményeire a tartalom ajánlása érdekében;
   5. betűméret, a weboldal megjelenése stb.
  2. Megbízni a felhasználót a szolgáltatással és biztosítani a felhasználó munkamenetét a szolgáltatáson
   1. a Szolgáltatás felhasználói munkamenet karbantartása (bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a Felhasználónak nem kell újból megadnia a bejelentkezést és a jelszót a Szolgáltatás minden aloldalán;
   2. a Szolgáltatás kiválasztott funkcióinak helyes konfigurálása, lehetővé téve különösen a böngésző munkamenetének hitelességét;
   3. az adminisztrátor által nyújtott szolgáltatások optimalizálása és hatékonyságának növelése.
  3. A weboldalak teljes funkcionalitásához szükséges folyamatok megvalósítása
   1. a Weboldal tartalmát igazítsa a Felhasználó preferenciáihoz, és optimalizálja a Weboldal oldalainak használatát. Ezek a fájlok különösen lehetővé teszik a Felhasználói eszköz alapvető paramétereinek felismerését és a weboldal megfelelő megjelenítését az ő egyedi igényeihez igazítva;
   2. a társult program megfelelő kiszolgálása, amely lehetővé teszi különösen a felhasználók átirányításának forrásait a Szolgáltatás webhelyeire.
  4. A felhasználó tartózkodási helyének megjegyzése
   1. a Szolgáltatás kiválasztott funkcióinak helyes konfigurálása, lehetővé téve különösen a Felhasználónak nyújtott információk beállítását, figyelembe véve tartózkodási helyét.
  5. Közönségelemzés, tanulmányok és auditálás
   1. hozzon létre névtelen statisztikákat, amelyek segítenek megérteni, hogy a Szolgáltatás felhasználói miként használják a Szolgáltatás oldalakat struktúrájuk és tartalmuk javításához.
  6. Reklámszolgáltatások nyújtása
   1. kiigazítja a harmadik fél által a Weboldalon bemutatott szolgáltatások és termékek hirdetéseit;
  7. A szolgáltatás biztonságának és megbízhatóságának biztosítása
 4. A szolgáltatás rendszergazdája külső sütiket a következő célokra használ:
  1. Bemutathat multimédiás tartalmat a Szolgáltatás weboldalára, amelyet egy külső weboldalról tölthet le:
   1. www.vimeo.com [adminisztrátor sütik: Vimeo, LLC. székhellyel az USA-ban]
   2. www.youtube.com [rendszergazdai sütik: Google Inc., székhelye USA-ban]
   3. www.wrzuta.pl [rendszergazda sütik: Free4Fresh Sp. z o.o. székhelye Varsóban]
  2. Általános és névtelen statikus adatok gyűjtése elemző eszközök segítségével:
   1. IAI-Shop.com [rendszergazdai sütik: IAI S.A. székhellyel Szczecinben]
   2. Google Analytics [rendszergazdai sütik: a Google Inc. székhellyel az USA-ban]
   3. Gemius Traffic [rendszergazda cookie-k: Gemius S.A. Warszawie-ban]
   4. Stat24 [rendszergazda sütik: Redefine Sp. z o.o. székhellyel Warszawie-ban]
  3. Az internetes hirdetési eszköz segítségével mutassa be a felhasználó preferenciáihoz szabott hirdetéseket:
   1. Google AdSense [rendszergazdai sütik: Google Inc., székhelye USA-ban]
   2. Reklámcég [rendszergazdai sütik: Internetowy Dom Mediowy net S.A, varsói székhellyel]
   3. AdTaily hirdetéstársaság [rendszergazda sütik: AdTaily Sp. z o.o krakkói székhellyel]
  4. Bejelentkezés a szolgáltatásba egy másik szolgáltatás fiókjával:
   1. Facebook Connect [rendszergazdai cookie-k: a Facebook Inc. székhellyel az USA-ban vagy a Facebook Ireland székhellyel Írországban]
   2. Google [rendszergazdai sütik: Google Inc., székhelye USA-ban]
   3. LinkedIn [rendszergazdai cookie-k: LinkedIn Ireland Limited, székhelye Írországban]
   4. Paypal [rendszergazda sütik: PayPal (Europe) S.à r.l. & amp; Cie, S.C., székhelye luxemburgi lub PayPal Inc., székhelye USA-ban]
  5. Interaktív funkciók használata a webhely népszerűsítéséhez a közösségi oldalakon:
   1. twitter.com [rendszergazda sütik: Twitter Inc., székhelye USA-ban]
   2. plus.google.com [rendszergazda sütik: Google Inc., székhellyel az USA-ban]
   3. Facebook.com [rendszergazdai sütik: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland, amelynek székhelye Írországban]
   4. nk.pl [rendszergazda sütik: Nasza Klasa Sp. z o.o. székhellyel Wroclawban]
   5. LinkedIn.com [rendszergazdai cookie-k: LinkedIn Ireland Limited, székhelye Írországban]
   6. chce.to [rendszergazda sütik: chce.to sp. z o.o. székhellyel Gdanskban]
   7. Pinterest [rendszergazdai sütik: Pinterest, Inc., székhelye USA-ban]
  6. Véleményeket terjeszthet a Szolgáltatás webhelyére, amelyeket letölthet egy külső webhely:
   1. opineo.pl [rendszergazda sütik: Opineo Sp. z o.o. székhellyel Wroclawban]
   2. ceneo.pl [rendszergazda sütik: Grupa Allegro sp. z o.o. székhellyel Poznanban]
  7. Használjon olyan funkciókat a külső weboldalról letöltött kommunikáció megkönnyítésére a weboldalon:
   1. skype.com [rendszergazdai cookie-k: Microsoft Corporation székhellyel az USA-ban]
 5. Lehetőség megadni a sütik tárolási feltételeit vagy hozzáférési feltételeit
  1. Ön függetlenül és bármikor megváltoztathatja a sütik beállításait azáltal, hogy meghatározza az eszköz tárolásának és a cookie-k által történő elérésének feltételeit. Az előző mondatban említett beállításokat a böngésző beállításainak használatával vagy a szolgáltatás konfigurálásával módosíthatja. Ezeket a beállításokat különösen úgy lehet megváltoztatni, hogy blokkolja a cookie-k automatikus kezelését az internetes böngésző beállításaiban, vagy tájékoztasson minden egyes alkalommal, amikor a cookie-kat a Felhasználó eszközére helyezik. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módszereiről részletes információ a szoftver (webböngésző) beállításaiban található.
  2. A felhasználó bármikor törölheti a sütiket a kiválasztott webböngésző szolgáltatásainak konfigurálásával.
  3. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető néhány funkciót.
Close
pixel